Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sekretariat@badaniakierowcow-slask.pl

+48 720 70 60 70

Logo serwisu.
Badania kierowców

Badania kierowców

FAQ

Profil Kandydata na Kierowcę – jak założyć?

Profil Kandydata na Kierowcę – jak założyć?

Rozmiar tekstu

A

A

A

Profil kandydata na Kierowcę (numer PKK) to dokument, z którym można rozpocząć kurs na prawo jazdy, zapisać się na egzamin i odebrać dokument uprawniający do kierowania pojazdem. Bez numeru PKK nie ma możliwości rozpoczęcia kursu na żadną kategorię prawa jazdy.

Czym jest Profil Kandydata na Kierowcę (numer PKK)?

PKK to elektroniczny dokument, który zawiera dane osoby starającej się o prawo jazdy. Każdy kandydat na kierowcę otrzymuje unikalny numer PKK, który musi podać w wybranym przez siebie Ośrodku Szkolenia Kierowców, gdzie rozpoczyna kurs na prawo jazdy. Założenie Profilu Kandydata na Kierowcę umożliwia wprowadzenie do systemu teleinformatycznego danych na temat postępów kursanta. Po pozytywnie zdanym egzaminie dodawane są tam odpowiednie adnotacje.

Jak założyć Profil Kandydata na Kierowcę?

O profil kierowcy wnioskuje się przed rozpoczęciem kursu na prawo jazdy (jakąkolwiek kategorię). Wniosek o profil kierowcy można złożyć w urzędzie, ale istnieje także możliwość zrobienia tego online. Aby można było wygenerować numer PKK, należy przygotować następujące dokumenty:

- wniosek o wydanie prawa jazdy,

- pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich),

dowód osobisty, paszport lub legitymację szkolną (w przypadku nieletnich),

- aktualną fotografię,

orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem,

- orzeczenie psychologa, stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (dla osób starających się o kategorie C, D i E),

kserokopię posiadanego prawa jazdy (w przypadku składania wniosku o rozszerzenie kategorii).

Wniosek o profil kierowcy można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w Wydziale Komunikacji w danym mieście, listownie (w przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych) lub online, za pomocą systemu Info-Car, gdzie wymagany jest profil zaufany.

Aby założyć Profil Kierowcy online, należy utworzyć konto w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, podając nr PESEL oraz miejsce zamieszkania. Po zalogowaniu składa się wniosek, wypełniając odpowiednie dane. Ostatnim krokiem jest elektroniczne podpisanie dokumentu za pomocą profilu zaufanego lub własnego certyfikatu. Po weryfikacji wniosku urząd generuje dla wnioskującego numer PKK.

Numer PKK nadawany jest od ręki, pod warunkiem, że w wypełnionych dokumentach nie ma żadnych braków. Jeżeli informacje zawarte w dokumentach będą musiały przejść powtórną weryfikację, to czas oczekiwania na numer PKK może wydłużyć się do dwóch dni. Natomiast w bardzo skomplikowanych przypadkach na numer PKK można czekać nawet miesiąc. Założenie profilu PKK jest całkowicie bezpłatne.

Do czego potrzebny jest numer PKK?

Numer PKK jest potrzebny w dwóch kluczowych dla przyszłego kierowcy momentach:

- podczas zapisywania się na kurs w szkole jazdy,

- podczas zapisywania się na egzamin państwowy.

Ile czasu jest ważny numer pkk?

Każdy indywidualny numer PKK jest ważny bezterminowo. W serwisie Info-Car można kontrolować status PKK. Do zalogowania potrzebny jest PESEL oraz imię i nazwisko kandydata na kierowcę. Numer PKK można sprawdzić także w Wydziale Komunikacji swojego urzędu.

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Badania kierowców

Formularz kontaktowy

Imię *

Nazwisko *

E-mail *

Telefon

Treść *

Badania kierowców w 15 minut

Do góry

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie

Dziękujemy

Logo serwisu.
Badania kierowców

Ukryj moduł.